This is a free Purot.net wiki
  • View:

Keskustellaan koulumatkoista

Liikenneturvan sivuilta löytyy paljon vinkkejä koulumatkasta keskustelemiseen, ja materiaalit on myös jaoteltu oppilaiden iän mukaan.

1.–2.-luokkalaiset voivat tarkastella mukavia ja haastavia paikkoja koulumatkalla

3.–6-luokkalaiset voivat keskustella turvallisuudesta ja erilaisista valinnoista koulumatkalla

 

Nuorempien oppilaiden kanssa voi harjoitella tien ylitystä ja kaikkien aistien käyttämistä liikenteessä.

Vanhempien oppilaiden kanssa voidaan yhdessä tarkkailla liikennettä ja kokeilla miten eri häiriötekijät voivat vaikuttaa omaan tarkkaavaisuuteen joko pyörällä tai kävellen.

 

Myös koulumatkan vaaranpaikkoja voi käydä oppilaiden kanssa läpi. Vaaranpaikat voi kirjata sekä paperille että sähköisesti Liikennturvan sivuilla.

 

Onko sinulla hyviä vinkkejä? Kirjoita niistä Keskustele & ideoi -osioon

Liikkumissuunnitelma

HSL on tuottanut oppilaitosten vapaaseen käyttöön liikkumissuunnitelman ohjeen. 

Liikkumissuunnitelmaa voidaan tehdä vaikkapa liikunnan, terveystiedon, ympäristö- ja luonnontiedon, maantiedon, yhteiskuntaopin, kuvaamataidon ja äidinkielen opetuksen yhteydessä. Aihekokonaisuuksista toteutuvat itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Valmiit materiaalit kouluille löytyvät HSL:n nettisivuilta.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.