This is a free Purot.net wiki

Kysely koulumatkoista

Kysely koulumatkoista / Enkät om skolresorna

Helmikuussa 2018 kaikilla eskarilaisilla ja koululaisilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn ja kertoa mitkä asiat omalla koulumatkalla on hyvin ja huonosti.  Kyselyn tuloksia on käyetetty kampanjan suunnittelussa ja kuljettajien koulutuksessa.

I februari hade alla förskole- och skolelever i Kyrkslätt möjlighet att svara på en enkät och berätta vad som är bra eller dåligt under just deras skolväg. Resultaten har använts vid planeringen av kampanjen och vid utbildning av chaufförerna. 

Lue lisää kyselyn tuloksista / Läs mer om resultaten (på finska)

 

Discuss & brainstorm