This is a free Purot.net wiki
 • View:

Liikennöitsijöille

Ohjeistus kuljettajalle

Asiakaspalvelun tulee olla kohteliasta ja asiallista huomioiden, että asiakkaana ovat lapset.

Oppilaat tulee kuljettaa perille mahdollisimman lähellä koulun alkamista (aikaisintaan puoli tuntia ennen) ja heidät on noudettava pääsääntöisesti n. 10 minuutin kuluttua koulun loputtua.

Oppilaiden mukana seuraavat urheiluvälineet (ei polkupyörät) tulee kuljettaa ilman eri korvausta.

Liikennöitsijä on velvollinen vastaamaan huoltajien kysymyksiin aikatauluista, tiedottamaan mahdollisista aikataulunmuutoksista kirjallisesti huoltajille ja kunnalle, sekä ilmoittamaan huoltajille tai tilaajalle mahdollisista myöhästymisistä.

Kuljettajan tulee: 

 • avustaa oppilas tarvittaessa autoon ja pois autosta, mikäli tästä ei aiheudu liikennöinnin sujuvuudelle ja turvallisuudelle kohtuutonta haittaa;
 • varmistaa, että turvavyöt ovat helposti saatavilla ja tarvittaessa opastaa niiden käytössä;
 • valvoa, että turvavyöt kiinnitetään ja pidetään ajon aikana kiinni;
 • hallita suomen kieli hyvin, ruotsin kielen taito suotava;
 • vuoron loputtua ottaa talteen löytötavarat ja palauttaa ne joko suoraan oppilaalle tai kouluun;
 • huolehtia, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja miellyttävät;
 • olla siististi ja asianmukaisesti pukeutunut;
 • pystyä yhteistyöhön oppilaiden ja huoltajien kanssa;
 • toimia vastuullisesti ja huolehtia kuljetukseen liittyvistä turvallisuustoimista;
 • täyttää sopimuksen mukaisesta palvelutehtävästä johtuvat fyysiset ja psyykkiset vaatimukset;
 • olla taustaltaan koulukuljettajaksi soveltuva;
 • ensiaputaito suotava;
 • noudattaa asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta;
 • olla opastettu kuljettamalleen reitille ennen kuljetusten aloittamista;
 • tarvittaessa luovuttaa oppilas ennen koulun alkua koulun määräämälle henkilölle, mikäli se liikennöinnin kannalta ei aiheuta kohtuutonta haittaa;
 • valita oppilaan jättöpaikka siten, että oppilas ei tarpeettomasti joudu ylittämään tietä, mikäli tästä ei aiheudu liikennöinnin sujuvuudelle kohtuutonta haittaa;
 • noudattaa nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä;
 • kuljettajalta odotetaan, että hän toimii esimerkillisesti aikuisena ja on siten hyvä malli ja samaistumisen kohde oppilaille.

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.