This is a free Purot.net wiki
  • View:

Näy pimeässä! / Du syns väl i mörkret!

Onhan sinulla hyvä heijastin?

Jotta näkyisit kunnolla liikenteessä, on tärkeää, että käytät oikeanlaista heijastinta.  Tiedät, että heijastin on turvallinen, kun siinä on CE-merkintä.

Liikenneturvan sivuilta voit lukea lisää siitä, miten heijastimet toimivat ja minkälainen on hyvä heijastin.

Voit näkyä vielä vähän paremmin, kun lisäät heijastimia esimerkiksi pyörääsi.

Har du en bra reflex?

För att du ska synas bra i trafiken, är det viktigt att du använder rätt slags reflex. du vet att din reflex är trygg när den har CE-märkning.

Trafikskyddets sidor kan du läsa mer om hur reflexer fungerar och hurdan en bra reflex är.  

Du syns ännu bättre i trafiken när du till exempel sätter till fler reflexer på din cykel.

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.