This is a free Purot.net wiki
  • View:

Vanhemmille / För föräldrar

Myös koulumatka vaatii opettelua / Barn behöver lära sig skolvägen

Turvallinen koulutie alkaa kotoa. Keskustelkaa yhdessä koulutiestä, ja miten se kuljetaan. Onko erityisiä vaaranpaikkoja? 

Turvallisen koulutien eväät:

  • Suunnittele sopivin reitti kouluun – turvallisin reitti ei välttämättä ole se lyhyin.
  • Harjoittele lapsesi kanssa yhdessä koulutie. Kun perusasiat ovat hallussa, kannattaa antaa lapsen toimia itsenäisesti ja seurata vierestä.
  • Lapselle on hyväksi liikkua edes osa koulumatkasta omin voimin – se kartuttaa liikennetaitoja ja saattaa myös virkeämpänä koulupäivään.
  • Koulumatkan sujumisesta kannattaa kysellä lapselta myös pitkin kouluvuotta.

(Lähde: Liikenneturva)

En trygg skolväg börjar hemma. Prata om skolvägen och gå igenom den tillsammans. Finns det platser som är extra farliga?

Vägkost för en trygg skolväg:

  • Planera den bästa rutten till skolan – den tryggaste rutten är inte alltid den kortaste.
  • Träna på skolvägen tillsammans. När barnet kan de grundläggande sakerna lönar det sig att låta barnet agera självständigt och själva följa med bredvid.
  • Det är bra om barnet kan röra sig ensam en del av skolvägen. Det ökar färdigheterna i trafiken och gör att barnet är piggare under skoldagen.
  • Fråga barnet under skolåret hur skovägen går.

(Källa: Trafikskyddet)

 

Linkkejä / Länkar

Liikenneturva on koonnutt vinkkejä vanhemmille. miten liikutan lapsen kanssa kävellen ja pyörällä. Lue lisää Liikenneturvan sivuilta.

Trafiskyddet har samlat tips för föräldrar vad det lönar sig att tänka på när man rör sig gående eller på cykel. Läs mer på Trafikskyddets sidor.

Liikenneturvan esite Lapsi liikenteessä.

Trafikskyddets broschyr Barn i trafiken.

Kävelevässä koulubussissa lapset kävelevät kouluun yhden tai useamman aikuisen kanssa etukäteen sovituin reitein, aikatauluin ja pysäkein. 
Lue lisää Liikenneturvan sivuilta.

Med en gående skolbuss går barnen till skolan tillsammans med en eller flera vuxna, enligt på förhand avtalade rutter, tidtabeller och hållplatser. Läs mer på Trafikskyddets sidor.

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.