This is a free Purot.net wiki
  • View:

Materiaalia / Material

Kampanjan materiaalit / Kampanjmaterial

Kampanjan logon ja maskotit ovat oppilaiden suunnittelemia. Ne on vapaasti käytettävissä koulujen omissa kampanjamateriaaleissa.

Kampanjens logga och maskotar har planerats av elever. De kan fritt användas i skolornas egna material.

Logo


Maskotit / maskotar


Suomenkieliset julisteet

Svenskspråkiga affischer

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.